Phantom meghajtó

 

A PHANTOM meghajtó a GASTOP Production LTD. szakembereiből álló csoport munkájának az eredménye. A meghajtó a gyalogosforgalmat irányító eszközökbe való beszerelés céljából került kifejlesztésre. Számos olyan új tulajdonsággal és opcionális lehetőséggel rendelkezik, amelyek a többi hasonló eszköz egyikénél sem állnak rendelkezésre. Az eszközök legfontosabb új tulajdonságai és előnyei között vannak az alábbiak: lehetőség az eszköz működésének vezérlésére és diagnosztikai tesztek lefuttatására annak grafikus kezelői felületén (LCD) keresztül, vagy a diagnosztikai és vezérlő szoftver segítségével internetes hálózaton keresztül. A készülék működését vezérlő fejlett algoritmusok és beállítási paraméterek (neuronhálózatokon alapuló "tanulás"). A könnyű üzemeltethetőség (egy LCD kijelző) amely a menüt interfészek formájában jeleníti meg, és amely lehetővé teszi a grafikus ikonokon keresztül történő irányítást. Nagyszámú jelbemenet és jelkimenet, amely lehetővé teszi a piacon hozzáférhető csaknem minden eszköz csatlakoztatását (a készülék többek között tartalmaz USB, Ethernet, RS232, RS485, és I2C csatlakozókat is). Lehetőség biztosítása az eszköz üzemi paramétereinek irányítására. (pl. a leolvasóktól vagy egyéb vezérlőeszközöktől származó külső jelek pufferelése, az áthaladást megakadályozó zár kikapcsolási idejének reteszelése, beállítása áthaladáshoz, a forgórész forgási sebessége, az áthaladó személyek számának megszámlálása egyedileg és irányonként, a meghajtó által ellenőrzött eszköz működésére vonatkozó információk megjelenítése, üzemmódok közötti váltás az eszközkezelői felületén keresztül vagy számítógépről hálózati szinten, a műveletek időbeli programjának elkészítése a készülék üzemmódjai közötti automatikus átkapcsolásokhoz, az eszköz működésére vonatkozó statisztikai adatok megjelenítése a kijelzőn, hibainformációk megjelenítése (pl. jelhibák).

A berendezést ellenálló készülékházban helyeztük el, amely megvédi az elektromos áramköröket a mechanikai károsodásoktól, és elláttuk egy beépített LCD érintőképernyővel is.

 

 

INTERNET 

A berendezés lehetővé teszi az irányítást és az alapparaméterek megváltoztatását az Ethernet hálózaton keresztül. Egy Wi‐Fi router csatlakoztatása után Wi‐Fi‐n keresztül is lehet kapcsolódni a hálózathoz.

 

 

 

 

 

GRAFIKUS LCD PANEL 

A berendezést elláttuk egy színes LCD érintőképernyővel és egy Windows‐szerű felhasználói felületet biztosító szoftverrel, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a készülék paramétereinek konfigurálására és
beállítására szolgáló menüt.

 

 

 

 

 

DIAGNOSZTIKA 

A berendezést elláttuk egy elektromechanikus diagnosztikai modullal, amely lehetővé teszi az üzemi
funkciók és paraméterek ellenőrzését a vezérlőpanelről vagy az Interneten keresztül.

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A berendezés bemenőjeleket tud fogadni és kimenőjeleket tud előállítani olyan perifériákkal való együttműködéshez, amelyek a rendszer támogatására, irányítására, adatainak és működésének
elemzésére, diagnosztizálására, és a velük kapcsolatos jelentések kinyomtatására használhatók.

 

 

 

 

 

NEURONHÁLÓZATOK 

Az eszköz elemzi az általa irányított elektromechanikus áramkört, és egy tanulási folyamaton keresztül módosítja az irányítási paramétereket az optimális hatékonyság biztosítása érdekében.

 

 

 

 

 

 

TÁVDIAGNOSZTIKA 

A készülék hálózathoz való csatlakoztatása után lehetséges a diagnosztikai tesztek távolról történő lefuttatása a Föld bármely pontjáról, ahol biztosított az Internethez való hozzáférés.

 

 

 

 

 

ÜZEMMÓDOK 

Az üzemmódok a grafikus kezelői felületen és a számítógépes hálózatba bekötött számítógépről is megváltoztathatók Az üzemmód megváltoztatása egy, a program által elkészített üzemeltetési üzemterv
alapján is lehetséges.

 

 

 

 

HIBAJELZÉS 

A berendezést folyamatosan ellenőrzi, hogy saját működésében nem merülnek‐e fel hibák, és a kijelzőn megjeleníti a talált hibákra vonatkozó információkat és működésének állapotát.

 

 

 

 

 

IRÁNYÍTÁS 

A berendezés egy erre jogosult számítógépről vezérelhető, amelyet a számítógépes hálózathoz vagy az
internethez kell csatlakoztatni.

 

 

 

 

 

 

FORGÓ SZÁMLÁLÓK 

A berendezés lehetővé teszi az áthaladó személyekkel kapcsolatos mérések eredményeinek (a forgórész fordulatai számának) grafikus megjelenítését egyedileg és irányonként, valamint képes a két irány teljes forgalmának kijelzésére is.

 

 

 

 

 

JELEK KONFIGURÁLÁSA 

A berendezés lehetővé teszi egy visszajelzés konfigurálását (egy olyan jel konfigurálását, amely tájékoztatást ad a személyek befejezett áthaladásáról/a szerkezet forgórésze fordulatainak számáról) NO/NC, a kezelőfelületen keresztül.

 

 

 

 

 

IMPULZUSPUFFER 

A készülék lehetővé teszi bármilyen számú olyan parancsjel beállítását és konfigurálását perifériás eszközökről,
amelyre a készülék emlékezni fog.

 

 

 

 

VEZÉRLŐPROGRAM

A PHANTOM eszköz távvezérlésére szolgáló program a gyártó beléptetést ellenőrző eszközeihez kapcsolódik (pl. forgókapuk, forgókeresztek, elektromechanikus kapuk, lengőajtók).

 • KAPUVEZÉRLŐ FUNKCIÓK

A program lehetővé teszi a kapu olyan alapfunkcióinak irányítását,
mint pl. az áthaladás megnyitása egy választott irányban, a készülék
üzemmódjának megváltoztatása, az áthaladás lezárása, vagy az
áthaladási folyosó akadálymentesítése.

 • A KAPU ÁLLAPOTAINAK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE

A program megjeleníti a kapumechanizmus nyitási vagy zárási
állapotát és a nyitott áthaladás irányát, valamint a pufferbe
betöltött és a számítógép által az eszközbe táplált jelek számát és
jellegét.

 • A KAPU VEZÉRLÉSE AZ INTERNETEN KERESZTÜL

A program lehetővé teszi az eszközhöz való kapcsolódást és annak
vezérlését vezeték nélküli internetkapcsolaton (Wi‐Fi‐n) keresztül ‐
egy vezeték nélküli routerrel való összekapcsolás után ‐, vagy egy
vezetékes internethálózaton át.

 • A MŰKÖDÉS IDŐBELI PROGRAMJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A program lehetővé teszi a készülék üzemmódjának
megváltoztatását egy bizonyos időpontban; pl. 12:00 óra után a
készülék lezárás üzemmódra vált.

 • VÉLETLENSZERŰ KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓ

A program lehetővé teszi egy véletlenszerű kiválasztás funkció
bekapcsolását, lezárva az átjárót annak érdekében, hogy
véletlenszerűen kiválasztott személyek ellenőrizhetők legyenek (pl.
egy munkahelyen).

 • NAGYSZÁMÚ ESZKÖZ IRÁNYÍTÁSA

A program lehetővé teszi a program egynél több példányának
elindítását egy számítógépen, így nagyobb számú eszköz irányítása
(pl. a létesítmény több kapujánál) is lehetséges.

DIAGNOSZTIKAI PROGRAM

A PHANTOM driver tartalmazza a gyártó eszközeinek (pl. forgókapuk, forgókeresztek, elektromechanikus kapuk, lengőajtók) távdiagnosztikai vizsgálatára szolgáló programot.

 • ESZKÖZDIAGNOSZTIKA AZ INTERNETEN KERESZTÜL

A program lehetővé teszi diagnosztikai tesztek távolról történő lefuttatását a Föld bármely pontjáról az Interneten keresztül a
PHANTOM meghajtóval ellátott számítógép Internetre való csatlakoztatása után.

 • EREDMÉNYEK ELEMZÉSE ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A program elemzést készít és megmutatja, hogy milyen műveleteket kell elvégezni, ha valamilyen rendellenességet
találnak az eszközmechanizmus működésében.

 • A FOLYAMAT ÉS AZ ESZÖZÖK ÁLTAL ELVÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSE

A program vizuális formában mutatja az eszköz elektromechanikus áramkörét és kijelzi annak jellemzőit; megmutatja az elvégzett diagnosztikai folyamat eredményeként talált minden eltérést vagy hibás működést.

 • ADATOK RÖGZÍTÉSE ÉS MÁSOLÁSA MEREVLEMEZRE VAGY EGYÉB ADATHORDOZÓRA

A gép paramétereinek mérésekor kapott eredmények átmásolhatók merevlemezre vagy más adathordozóra egy szövegfile formájában.

OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK ÉS TOVÁBBI FUNKCIÓK

Lehetőség van a PHANTOM meghajtó fejlesztésére és funkciói körének bővítésére.

A PHANTOM meghajtó számos különböző berendezés, valamint vezérlő‐ és mérőrendszer összekapcsolására képes. Az egyéb eszközök,
valamint a vezérlő‐ és mérőrendszerek csatlakoztatására vonatkozó részletes információkhoz, vegyék fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati
Irodával vagy közvetlenül a helyi forgalmazóval.

 • GSM MODUL 

Egy GSM modulhoz való csatlakozás lehetővé teszi a mobiltelefon hálózaton keresztül történő kommunikációt.

 • LED KIMENET 

Egy LED kimenet lehetővé teszi egy dióda alapú világítás vezérlését.

 • INFRAVÖRÖS TÁVÍRÁNYÍTÁS 

Egy infravörös távirányító modulhoz való csatlakozás lehetővé teszi a berendezés kinyitásának távvezérlését.

 • HANGJELZÉS KIMENET

A hangjelzés kimenet lehetővé teszi hangjelző berendezések vezérlését.

 • NYOMTATÁS

Egy nyomtatóhoz való csatlakozás lehetővé teszi a jelentések nyomtatását.

 • UDP PROTOKOLL

A gyártó készít egy UDP Ethernet protokollt is, amelynek feladata a
készülék összekapcsolása az ügyfél szoftvereivel.

  KATALÓGUS LETÖLTÉSE

  A Phantom meghajtó részleteiért tanulmányozza a katalógust!

 

 

 

 

 

 PARAMÉTEREK

Típus Érték
Tápfeszültség: 24V
Tárolási nedvességtartalom tartomány:
relatív nedvességtartalom: 10‐90 %
Tárolási hőmérséklet tartalom tartomány: ‐30 és +85 oC között
Üzemi nedvességtartalom tartomány: relatív nedvességtartalom: 10‐90 %
Beruházási költségek szegmenstáblázatonként:  ‐20 és + 50 oC között
Tápegység kimeneti teljesítménye: 120 W
Biztosítékon keresztül megvalósított kapcsolat: 5 A
   
   
TOP